DisegnatoreSceneggiatore
MIZUKI ShigeruMIZUKI Shigeru